Cursus beheer begraafplaatsen gemeente Assen

ASSEN Landschapsbeheer Drenthe verzorgt op 5 en 12 oktober een tweedaagse cursus over het beheer van begraafplaatsen in de gemeente Assen door vrijwilligers. De cursus wordt gegeven in het kader van het project Noordergraf dat door de Rijksuniversiteit Groningen en Erfgoed Partners is ontwikkeld om handvatten te bieden voor het beheer van oude begraafplaatsen.

De cursus is bedoeld voor mensen die meer kennis willen opdoen over het onderhouden en mogelijk restaureren van begraafplaatsen en zich vrijwillig willen inzetten op deze cultuurhistorische waardevolle plekken.

Meerdere gemeenten

De cursus in de gemeente Assen maakt deel uit van een serie in meerdere gemeenten. Na een kennismaking neemt Anja Verbers deelnemers mee over de begraafplaats. Van wat voor type begraafplaats en type graven is ter plekke sprake? Welke problemen doen zich er voor? Op het gebied van de stenen, maar zeker ook op het gebied van het groen. Ligt er een ontwerp aan de begraafplaats ten grondslag en is dat nog herkenbaar aanwezig? Tijdens de rondgang wordt gesproken over de inventarisatie en of de cultuurhistorische waarden te herkennen zijn. De beheerder geeft aan welke graven aangepakt kunnen worden. Tot slot laat Marc de Groot het (graf)materiaal zien en vertelt hoe u het herkent, wat de kwaliteiten zijn. Wanneer grijp je in en wanneer niet?

Waar baseer je je keuzes op

Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 oktober leer je hoe je stenen moet schonen en wanneer je dat juist niet moet doen. Tevens leer je hoe je letters terugbrengt, wordt gekeken naar andere materialen zoals hout en staal en naar andere problemen die zich kunnen voordoen, zoals het recht leggen van tegeltjes, rechtzetten van steles. Er is aandacht voor de waardering van de graven: welke graven zijn bijzonder en waarom? Waar baseer je je keuzes op bij het behoud? Indien het mogelijk is worden tijdens de bijeenkomsten twee locaties bezocht. Per begraafplaats komen andere items aan bod.

De cursus bestaan uit twee dagdelen (van 9.30 - 13.00 uur) op locatie. Soms zal dat op één begraafplaats zijn, soms zal dat op twee locaties zijn. De cursus wordt verzorgd door Anja Verbers en Lotte Hadderingh van Landschapsbeheer Drenthe en Marc de Groot, steenhouwer uit Den Andel. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. De cursus wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.landschapsbeheerdrenthe.nl Na aanmelding volgt later de exacte locatie waar de cursus wordt gegeven.

Op 24 september en 1 oktober 2019 zijn er lezingen over het onderhoud en restauratie van begraafplaatsen. De lezingen zijn openbaar toegankelijk voor geïnteresseerden en een ‘must’ voor deelnemers aan de cursus. De lezingen worden gegeven in de Waterstaatskerk in Bovensmilde, Hoofdweg 186, Bovensmilde. Meer informatie over de lezingen is te vinden op de site www.landschapsbeheerdrenthe.nl