‘Wij weten wat het inhoudt als het niet lekker loopt na een scheiding’

Assen - De gemeente Assen heeft grote financiële problemen wat betreft het sociaal domein, en dan vooral de jeugdzorg. Om kinderen zoveel mogelijk uit het (dure) hulptraject te houden, moet vooral preventief worden ingegrepen aan de voorkant. De Stichting ‘You, (H)erkenning & Preventie’ helpt daarbij.

You werd twee jaar geleden opgericht door  voorzitter Elly Oosterloo. Samen met secretaris/penningmeester Gonneke Zoodsma is zij de drijvende kracht achter de organisatie, die kinderen en ouders van gebroken gezinnen bijstaan met raad en daad. Omdat Elly en Gonneke die situatie aan den lijve hebben ondervonden, weten zij als ervaringsdeskundigen als geen ander wat voor impact een (v)echtscheiding kan hebben op een gezin.

Tevreden

You draait volgens Elly en Gonneke naar tevredenheid. Ongeveer 12 gezinnen zaten vorig jaar in het traject. ‘Voor twee gezinnen hebben we de problemen die speelden kunnen oplossen, zes gezinnen zijn bijna zo ver en met vier gezinnen zijn we nog bezig. Daarbij zit één gezin waarbij het waarschijnlijk niet goed komt, omdat één van de ouders niet wil afwijken van de eigen standpunten. En ja, kom je niet tot inzicht dat het anders moet, vooral in het belang van de kinderen, dan houdt het bij ons op. Dat is jammer, vooral voor die kinderen.’

Elly en Gonneke werken nauw samen met Marjolein Bruinenberg (kindbehartiger en familie-mediator bij Stief en Co) en andere, reguliere hulpverleners. ‘En die hulpverleners zijn vaak blij dat wij erbij zitten, want wij hebben dus in dezelfde situatie gezeten als de gezinnen en weten wat het inhoudt als het niet lekker loopt na een scheiding. Wij doorgronden situaties en vragen die ouders en kinderen hebben ook sneller. Door alle emoties die vaak een rol spelen, krijgen veel ouders bepaalde vragen niet mee, begrijpen letterlijk niet wat er van hen gevaagd wordt. Daardoor ontstaat er regelmatig onduidelijkheid omtrent de hulp die deze mensen nodig hebben. Wij zijn er dan om een en ander in goede banen te leiden.’

En niet alleen voor de ouders en de kinderen. Niet zelden bieden Elly en Gonneke ook hulpverleners een luisterend oor. ‘Want dat zijn ook maar mensen die dagelijks worden geconfronteerd met allerhande problemen van anderen. En dan is het soms best moeilijk om dat allemaal te bevatten.’

Vertrouwensband

You biedt hulp op een eigen, zo ontspannen mogelijke manier. Elly: ‘We proberen eerst natuurlijk een vertrouwensband op te bouwen. Het eerste gesprek vindt ook bij de mensen thuis plaats. In hun vertrouwde omgeving vertellen zij vaak meer en hoe meer informatie de hulpverlening heeft, des te beter er geholpen kan worden. Let wel, wij adviseren slechts. We spreken ouders aan op hun gedrag, doen een beroep op hun gezond verstand  en bieden handvatten om zo goed mogelijk met die gebroken gezinssituatie om te gaan, vooral in het belang van de kinderen. Het is aan de ouders om vervolgens iets met die handvatten te doen.’

Tijdens de sessies met You mogen emoties de vrije loop worden gelaten. ‘Er wordt gelachen en gehuild. Als die emoties er maar uitkomen. ‘Mensen moeten eerst die ellende uitspreken, een plek kunnen geven en inzien wat er fout gaat. Daarna kan rationeel worden toegewerkt naar een oplossing.’

Geen vetpot

You werkt met een jaarlijks budget van ongeveer 600 euro. Dat is geen vetpot, beamen Elly en Gonneke. ‘Er komt wel geld van bepaalde kanten, zoals sponsoren en het Oranjefonds, maar het zou mooi zijn als er een officiële erkenning komt van de kant van de gemeente en we in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidie. Want de gemeente wil juist aan die voorkant van de jeugdhulp zaken tijdig signaleren en oplossen om zo geld te besparen in het sociaal domein.’

Burgerinitiatieven zoals You worden weliswaar omhelst, zo zegt Elly, maar daar mag wat haar  betreft best iets tegenover staan. ‘Om in elk geval kostendekkend en als het even kan met een kleine beloning te kunnen werken. Als de gemeente zo blij met ons is, laat het dan ook maar zien. En veel hebben we niet nodig, we doen dit werk vooral met veel liefde. ‘

Die liefde werd in elk geval al herkend en ‘beantwoordt’ door de beheerder van wijkgebouw ’t  Markehuus in Peelo,  Arie Kant. Gonneke: ‘We zitten nu een maand of twee in ’t Markehuus. Arie draagt You een warm hart toe en dankzij hem hebben we gratis een fatsoenlijke ruimte, waar we mensen kunnen ontvangen voor bijvoorbeeld voorlichtingsavonden. Dat kunnen we in elk geval op onze wensenlijst afvinken.’

Wensenlijst

Want er ligt een wensenlijstje om You optimaal te kunnen laten functioneren. Een kantoorruimte, waarin de dames 24/7 actief kunnen zijn, een eigen onderkomen waar cliënten vrijuit kunnen schreeuwen, huilen en lachen, een goede computer, een printer, een fatsoenlijke inboedel en geld voor twee extra personeelsleden om ook Elly en Gonneke af en toe wat ademruimte te geven.

En een busje waarin gezinnen vervoerd kunnen worden vervoerd. Elly: ‘Bijvoorbeeld naar rechtszaken. Als we samen kunnen rijden met een ouder en kind, kunnen wij ze onderweg steunen en gerust stellen. Dat werkt beter dan dat iemand met alle opgekropte zenuwen alleen naar een rechtszaak moet.’

Tenslotte zoeken Elly en Gonneke voor You nog een capabele penningmeester. Elly: ‘Want om alles professioneel te kunnen runnen, héb je gewoon iemand nodig die bekwaam met de kas om kan gaan.’

Wie You wil sponsoren, meer informatie en/of contact wil: https://www.stichtingyou.nu/

Robbert Willemsen