Vijf vragen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal

Hoogeveen / Stadskanaal - De spoedeisende hulp Stadskanaal en Hoogeveen veranderen in basisspoedposten met beperktere openingstijden en minder medische mogelijkheden. Ook voor een consult op de huisartsenpost kunnen patiënten in Hoogeveen niet meer 's nachts in het ziekenhuis terecht.

Huisarts Lamiek Westerhof legt uit waarom voor de nieuwe opzet is gekozen en wat de verandering betekenen voor de patiënt.

Is de sluiting van de spoedeisende hulp in Stadskanaal en Hoogeveen echt nodig?

,,Ten eerste vind ik sluiting geen goed woord. Er blijven basisspoedposten in beide ziekenhuizen die tussen 8 uur in de ochtend en 11 uur in de avond open zijn. In Hoogeveen blijft de huisartsenpost na kantooruren en in het weekend tot 23.00 uur beschikbaar. De spoedzorg wordt anders, maar verdwijnt niet. De veranderingen zijn nodig, omdat er steeds strengere kwaliteitseisen worden gesteld aan de spoedeisende hulp. Zo moet er bijvoorbeeld 24 uur per dag een spoedarts aanwezig zijn. Door de schaarste aan spoedartsen is dat steeds lastiger te regelen. Bovendien spreek je in Hoogeveen en in Stadskanaal over de kleinste spoedposten van Nederland. Er komen relatief weinig patiënten. Het is onhaalbaar om op alle kleine locaties een compleet medisch spoedteam, dat voldoet aan de kwaliteitseisen, in te zetten."

Voor welke patiënten is de basisspoedpost bedoeld?

,,De helft van de huidige patiënten kunnen straks gewoon op de spoedpost in het ziekenhuis terecht of tijdens kantooruren ook bij de eigen huisarts. Het gaat om mensen die van een trapje zijn gevallen op het werk, zich flink geblesseerd hebben bij het sporten of waarvan de huisarts vindt dat ze zich toch even moeten laten nakijken in het ziekenhuis. Met de specialisten in de ziekenhuizen, zoals de internist, de kinderarts of chirurg, is afgesproken dat ze overdag tijdens hun spreekuren tijd nemen voor deze spoedpatiënten."

En wie kan er in geval van spoed niet meer naar de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal?

,,Alle patiënten die levensbedreigende verwondingen of acute aandoeningen die complexe zorg nodig hebben, gaan direct door naar Assen, Scheemda, Meppel, Groningen, Zwolle of een ander gespecialiseerd ziekenhuis. Ze kunnen zelf een voorkeur aangeven. Voor patiënten in levensgevaar verandert er eigenlijk niks. Zij moeten direct 112 bellen en met een ambulance naar het ziekenhuis waar ze de beste hulp kunnen krijgen. .Juist door de complexe spoedzorg of specialistische zorg te concentreren, krijgen de patiënten de best mogelijk hulp. Daarom worden ook strenge kwaliteitseisen gesteld. Ik verwijs door naar wat traumachirurg Frank Kroezen van Treant daarover zegt. Patiënten moeten soms iets verder reizen voor een specifieke ingreep of spoedeisende zorg, maar zij krijgen daar betere en gespecialiseerde zorg voor terug. Want doordat teams van specialisten en verpleegkundigen behandelingen vaker doen, gaat de kwaliteit omhoog.”

Je zou ook kunnen zeggen dat de huidige opzet verwarring geeft. Was het niet beter geweest om alle spoedzorg in Emmen en Assen te concentreren?

,,Nee absoluut niet. Daar zijn wij als huisartsen op tegen. Wij hebben er juist voor gestreden om met het plan van het regioteam ervoor te zorgen dat de meest voorkomende zorg dichtbij de patiënten in de buurt blijft en op momenten dat het meest nodig is, het drukste is. Voor de huidige openings- en sluitingstijden hebben we daarom ook bewust gekozen. Tussen 8.00 uur en 23.00 uur of eigenlijk vooral rond 9 uur in de avond, als mensen klaar zijn met sporten, komen de meeste mensen naar de huisartsenpost of spoedhulp waar dan ook een ziekenhuisarts aanwezig."

Waarom zijn er op de huisartsenpost in Hoogeveen straks in de nachtelijke uren geen consulten meer mogelijk?

,,Omdat er dan onveilige situaties ontstaan. Als een huisarts visite gaat lopen is er straks op de huisartsenpost geen back-up meer van een ziekenhuisarts. Er is niemand om de patiënt op te vangen. Dat vinden we te risicovol. Doordeweeks van 17.00-23.00 en in het weekend van 8.00-23.00 is de huisartsenpost in Hoogeveen en Stadskanaal gewoon bemand en open voor consulten en visites. Er is dan ook een arts vanuit het ziekenhuis, een spoedverpleegkundige en een radiologisch laborant voor foto’s. In de nacht rijden de huisartsen in Hoogeveen alleen visites, deze situatie bestaat al in Stadskanaal. We kiezen daar bewust voor, omdat er s'nachts in Hoogeveen geen ziekenhuisarts meer is in het ziekenhuis. Voor de communicatie naar de bevolking toe is het dus belangrijk om te weten dat ze na 23.00 uur niet meer kunnen 'aanlopen' in de huisartsenpost. Dat aanlopen zonder verwijzing gebeurt overigens heel weinig . In Hoogeveen zijn er gemiddeld hooguit 1 of 2 nachtelijke 'aanlopers' per week.