Analyse: VVD en VIA: ‘hardliners’ aan het roer om standpunten kracht bij te zetten

Assen – Je kunt nóg zulke mooie plannen bedenken voor de binnenstad van Assen, zonder gevulde winkels én met klanten gevulde straten heb je er weinig aan. Eén van de bepalende factoren: het parkeerbeleid, een discussie waarin het college van B en W enerzijds en de VVD en de ondernemers anderzijds lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.

Het is al eerder gezegd op deze plek, het parkeerbeleid dreigt een grote spijtzwam te worden. De gemeente heeft een kleine knieval gedaan door het betaald parkeren in de avonduren (behalve op vrijdagavond) en op de zondag te schrappen, maar dat bleek niet genoeg te zijn voor veel middenstanders in het Asser centrum.

Woede

Er werden denktanks van ondernemers en centrumbewoners in het leven geroepen, die onder meer kwamen met lagere en/of aangepaste parkeertarieven. Maar daar wil het college niets van weten, tot woede van de binnenstadorganisatie Vaart in Assen (VIA) én de VVD-fractie in de Asser gemeenteraad.

Het bleek de bekende druppel te zijn die de emmer niet alleen deed overlopen, er rolde een ware tsunami door de binnenstad. Eerst stapte VVD-wethouder Roald Leemrijse op, die niet meer door één deur kon met zijn eigen partij, en even later gaf ook VIA-voorzitter Henk van Hooft de pijp aan Maarten. Van Hooft voelde geen steun meer van de overige bestuursleden wat betreft zijn manier van onderhandelen over de binnenstad met de gemeente. Te soft.

Parallellen

De parallellen tussen het vertrek van beide heren zijn duidelijk. De VVD verwijt Leemrijse dat hij te veel in het van compromissen in elkaar gezette collegeharnas is geduwd en daarbij de liberale standpunten uit het oog is verloren. En het VIA-bestuur vindt dat Van Hooft nog in zijn oude wethouder-rol hangt  van praten, pappen en nathouden en ‘niemand tegen het hoofd willen stoten’.

Zowel de VVD als VIA willen echter actie, en wel nu! Volgens beide partijen is het één voor twaalf in het Asser centrum. Een facelift, akkoord. Maar vervolgens moet een zo gunstig mogelijk klimaat worden geschapen om die binnenstad weer vol te krijgen. Meer klanten betekent meer omzet voor de huidige winkels en een magneet voor potentiële ondernemers om zich in Assen te vestigen. Hoge parkeertarieven mogen daarbij geen belemmering vormen.

Eerste uur gratis logisch

Een van de ideeën die zijn geopperd is het tweede uur gratis, om zo bezoekers langer in de stad te houden. Bij een uurtarief van 2,40 euro zou dat per saldo dus 1,20 euro voor de eerste twee uur inhouden. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat vooral het betálen voor parkeren mensen weghoudt. Dus het eerste uur gratis zou logischer zijn.

Over die materie buigt de gemeenteraad zich op 20 juni, nadat het aanvankelijke raadsdebat vorige week door alle ontwikkelingen werd uitgesteld. Op 4 juli moet er een klap op worden gegeven. Wordt het huidige (licht bijgestelde) beleid definitief, of dwingt (een meerderheid) van de raad het college alsnog tot meer stappen, waaronder het wijzigen van de tarieven of het tariefsysteem?

Minder water bij de wijn

Blijft over de vraag wie Leemrijse en Van Hooft gaan vervangen. De VVD zal ongetwijfeld een ‘hardline’ liberaal als wethouder naar voren schuiven, die minder water bij de wijn doet als het gaat om de VVD-speerpunten. Zo niet, zullen er al snel nieuwe interne spanningen ontstaan. Maar hoe gaat dat dan in een coalitienest met GroenLinks, dat bijvoorbeeld het liefst alle auto’s uit het centrum wil verbannen?

Het college kan tenslotte haar borst nat maken, want het VIA-bestuur zal na Van Hooft eveneens een persoon als voorzitter benoemen, die hard met de vuist op tafel kan slaan als het gaat om de belangen van ondernemers. Dat zal wel geen oud-politicus meer worden, maar iemand die het gevoel kent van water, dat zelfstandigen tegen de lippen klotst.

Cruciale tijden

Het worden interessante, maar ook cruciale tijden voor Assen. Wat je ook van hun benaderingen vond, Leemrijse en Van Hooft waren wel twee belangrijke schouders die onder de ‘Binnenstad Nieuwe Stijl’ waren gepositioneerd. Daar moeten snel nieuwe, sterke schouders voor terugkomen, die een koers kiezen, de neuzen dezelfde kant op krijgen, knopen doorhakken er vervolgens voor gáán.

Want wie nu door de stad loopt, ziet het met eigen ogen: er is geen tijd meer te verliezen.

Tekst: Robbert Willemsen