Forum voor Democratie stelt bomenkap in Drenthe aan de kaak

Regio - De Drentse fractie van Forum voor Democratie (FvD) is benieuwd naar het aantal bomen dat in Drenthe wordt gekapt en wat voor gevolgen dat heeft. Aanleiding voor de partij is het gegeven dat er landelijk plannen bestaan voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos.

 

Dat leidt de partij af aan cijfers van de provincie Drenthe en de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit van Wageningen, waaruit blijkt dat er landelijk tussen 2013 en 2017 ruim 3000 hectare aan bos is verdwenen.

FvD-statenlid Hendrikus Velzing heeft vorige maand in provinciale staten vragen gesteld over de bomenkap. "We zijn bezorgd aangaande de tegenstrijdige boodschap die uitgaat van de klimaathysterie die burgers de komende 30 jaar honderden miljarden gaat kosten enerzijds en het gebrek aan moreel besef dat houtkap op deze schaal grote invloed heeft op het draagvlak voor milieumaatregelen anderzijds. Dat komt bij de burger onrechtvaardig en hypocriet over en is bijna niet uit te leggen."

Ook is de partij benieuwd hoeveel Drenthe geld verdient aan de bomenkap en de gevolgen daarvan.

Bij de afgelopen statenverkiezingen in Drenthe, waaraan Forum voor Democratie voor het eerst deelnam, won de partij zes zetels.