Roden Girl Choristers zingen Evensong

Assen - De Roden Girl Choristers zingt zondag 16 juni een Evensong in de serie Musica pro Deo in de Adventskerk te Assen. Het koor dat sinds september 2000 bestaat, heeft zich een klinkende reputatie verworven en musiceert op belangrijke concertpodia in binnen- en buitenland.

Met ongeveer twintig concerten per jaar bereiken de Roden Girl Choristers een grote schare enthousiaste toehoorders. De dynamische groep van ongeveer 22 meiden, onder leiding van artistiek leider Sonja de Vries, zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent en heeft als doel referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang in Nederland.

Geschoeid op Anglicaanse leest, wordt het koor geïnspireerd door het heldere, strakke, open klankidioom van de Engelse jongens- en meisjeskoren. Ook wat repertoirekeus betreft vormt de Anglicaanse koortraditie een onuitputtelijke bron van inspiratie. Deze zomer gaat het koor op studiereis naar Engeland en zal daar gedurende een week vijf Evensongs zingen in prachtige kathedralen.

Bijzonder is dat op zondag 16 juni dertien meisjes uit de eerste drie jaar van de opleiding van de koorschool bij een aantal liederen aanschuiven. Voor sommingen uit het eerste jaar is dit een eerste uitvoering. Een Engelse Evensong bevat enkele vaste elementen, zoals het Magnificat (Lofzang van Maria) en een Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon). Deze werken worden altijd na de lezingen gezongen. In dit geval kunt u luisteren naar een toonzetting van Herbert Sumsion; één van de bekende Engelse kerkmusici uit de twintigste eeuw. Ook bevat de Evensong altijd een Psalm, die in de Engelse traditie onberijmd gezongen wordt. In deze dienst worden Psalm 84 en 85 van de Engelse Componist Edward Bairstow gezongen.

De sfeer voor de Evensong wordt gezet door het Introïtus; in dit geval een sfeervol en ingetogen werk van Orlando Lassus: ‘Beatus homo’ met een tekst uit Spreuken. In deze dienst zijn de Preces en Responses getoonzet door de vaste organist van het koor, Sietze de Vries. Hij begeleidt in deze Evensong ook de samenzang. De toegang is gratis. Bij de uitgang is een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten.