‘Speelbos en natuurspeelplaats in Asser wijk Kloosterveen moeten wijken voor huizenbouw’

Assen – Het behoud van het speelbos en de natuurspeelplaats tegenover de Bostulp in de Asser wijk Kloosterveen is geen uitgangspunt voor het college van B en W als dat gebied – zoals gepland – over een aantal jaar wordt ontwikkeld voor huizenbouw.

Dat schrijft het college in het antwoord op vragen van de ChristenUnie. De partij was benaderd door buurtbewoners met vragen over nieuwbouw en de gevolgen daarvan voor het speelbos en de natuurspeelplaats. De CU wees erop, dat dit een gebied is waar veel kinderen dagelijks spelen, een stuk bos dat voor de kinderen in de wijk een belangrijke plek is. ‘Nu lijkt het er echter op dat deze plek plaats moet maken voor woningbouw.’

Handtekeningen

De buurtkinderen hadden zelfs handtekeningen verzameld om hun speelplekken te behouden. Ze kunnen er de komende jaren ook nog wel blijven spelen, aldus het college, maar op termijn komen er toch woningen op te staan. ‘Het gebied tegenover de Bostulp is al lange tijd in beeld voor woningbouw. Het maakt net als Kloosterbos deel uit van het Bestemmingsplan Kloosterveen II. In de Structuurvisie is behoud van het speelbos en de natuurspeelplaats geen uitgangspunt. In de bijbehorende Milieu Effecten Rapportage is aangegeven dat de bomen die hier verdwijnen elders worden gecompenseerd.’

B en W zeggen verder dat integratie van het speelbos wel is overwogen. ‘Maar dat stuit op problemen doordat het gebied voor de geplande woningbouw aanzienlijk opgehoogd moet worden. In samenhang hiermee wordt het waterpeil opgezet. Dit geeft de bomen geen overlevingskans.’

Nieuwe speelgelegenheden

De natuurspeelplaats is in 2010 in overleg met bewoners uit Kloosterbos als tijdelijke voorziening aangelegd. B en W: ‘Dit betekent dat deze speelvoorziening niet is opgenomen is in de Structuurvisie. Wel gaan we voldoende nieuwe speelgelegenheid realiseren bij de uitwerking van de plannen, waarbij er ook gekeken kan worden naar het creëren van natuurlijke speelplekken.’

Het college zegt tenslotte veel waarde te hechten aan een goede communicatie met de buurtkinderen, zeker gezien het feit dat die in de wijk handtekeningen hebben verzameld om dit speelbos te behouden. ‘Wij gaan graag met hen in gesprek om toe te lichten dat het gebied van het speelbos en de natuurspeelplaats de komende jaren blijft zoals het is, maar dat die speelplekken verdwijnen als er woningbouw komt. We vertellen dan echter ook dat er nieuwe plekken komen om te spelen.’

Tekst: Robbert Willemsen