Extra maatregelen om chauffeurs tijdig te wijzen op maximale doorrijhoogte Roldertunnel Assen

Assen – De gemeente Assen neemt extra maatregelen om chauffeurs van vrachtwagens en andere voertuigen met ‘hoog vervoer’ tijdig te wijzen op de maximale doorrijhoogte van de Roldertunnel.

Ook wordt de ophangconstructie van de hoogtebalken veranderd om voetgangers en fietsers te beschermen na botsingen met die balken, die ondanks de waarschuwingsborden met hoogte-aanduiding regelmatig voorkomen. De maximale doorrijhoogte van de Roldertunnel is in de loop der jaren verlaagd van 4.24 meter via 3.90 meter naar de huidige hoogte van 3.60 meter.

Compleet omver gereden

De VVD in Assen had hierover vragen gesteld aan het college van B en W. De liberalen constateerden dat bij die aanrijdingen een aantal keren de complete hoogtebalk volledig van de grondverankering is gereden. ‘Het omverrijden van de hoogtebalk brengt overige verkeersdeelnemers in gevaar. In het bijzonder de fietsers en voetgangers die aan beide zijden van de tunnel de hoogteaanduiding passeren.’

B en W geven aan dat de afgelopen jaren zes aanrijdingen tegen de hoogtebalk - met schade als gevolg - hebben plaatsgevonden. ‘Hoeveel touches er zijn geweest waarbij de hoogtewaarschuwing zijn werk deed, is niet bekend. Verder hebben er twee aanrijdingen met schade tegen het fietsviaduct plaatsgevonden.’

Dat leverde een totaal schadebedrag op van 26.416,94 euro, aldus het college. ‘Dit bedrag is bij de diverse veroorzakers geclaimd. Hiervan is inmiddels 80 procent aan de gemeente betaald.’

Oplichtende borden

De VVD vroeg of er onderzoek is gedaan naar een andere vorm van waarschuwen, bijvoorbeeld via permanente hoogtemeting in combinatie met oplichtende verkeersborden bij overschrijding van de maximale hoogte. B en W zeggen dat te hebben gedaan. ‘Het is mogelijk om met een hoogtemeter elk aanrijdend voertuig te meten en zijn voertuighoogte op een display weer te geven. We zijn niet overgegaan tot dit systeem vanwege de hoge investerings- en onderhoudskosten. Elke bestuurder hoort bovendien de afmetingen van zijn voertuig te kennen.’

Het college wijst er verder op dat de huidige borden ‘maximale doorrijhoogte’ zijn geplaatst voor de rotondes, zodat bestuurders daarop hun route kunnen bepalen. ‘Bovendien zijn er borden geplaatst op de hoogtebalken en op het viaduct. Na de meest recente aanrijding van de hoogtebalk zijn er tijdelijk extra borden geplaatst om aanrijschade van het viaduct te voorkomen.’

Meer maatregelen

Toch zien ook B en W dat er meer maatregelen nodig zijn om aanrijdingen te voorkomen. Zo wordt de hoogtebalk aan de oostzijde van de Roldertunnel op 10 meter ten westen van de rotonde Rolderhoofdweg geplaatst. ‘Ter plaatse beslist de bestuurder over de route en is de hoogtebalk direct zichtbaar.’

Ook wordt de constructie van de hoogtebalk verhoogd naar 4.5 meter en de rood-witte balk wordt niet meer met schamieren, maar aan kettingen opgehangen. ‘Daardoor wordt bij een aanrijding niet de gehele constructie beschadigd. Met deze maatregelen is de kans op beschadiging van de hoogtebalk geringer en wordt ook meer veiligheid geboden aan fietsers en voetgangers in de buurt van de hoogtebalk.’

Tekst: Robbert Willemsen