'Vergunning mountainbikeroute Mensingebos Roden onjuist verleend'

Groningen / Roden - De vergunning die nodig was voor een mountainbikeroute door het Mensingebos in Roden is door de gemeente Noordenveld onterecht verleend. Elf buurtbewoners en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) stapten met succes naar de rechter in Groningen.

De mountainbikeroute is een niet geheel op zichzelf staande route en doorkruist op bepaalde punten ook de paden van de medebosgebruikers, oordeelde de rechter. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan zoals op het bruggetje bij de Lieversche Diep. 'Er is door de gemeente onvoldoende getoetst of het gebruik van de mountainbikeroute gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde dier- en plantsoorten.' 

De gemeente liet een extern bureau een natuurtoets uitvoeren. De toets was nodig in het kader van de omgevingsvergunning. Dat onderzoek noemt de rechter te mager. 'In twee uur tijd is het bos volledig in kaart gebracht. Daarnaast vertoont het rapport onjuistheden en tegenstrijdigheden.'

Onvoldoende kritisch

De gemeente is volgens de rechter onvoldoende kritisch geweest naar de uitkomsten van de natuurtoets. 'En dat mag je van een bestuursorgaan wel verwachten', aldus de rechter. De klagers kregen op verschillende punten gelijk en de rechter vernietigde het gemeentebesluit.

Hoger beroep is mogelijk, dat moet binnen zes weken ingediend worden.