Raad van State zet enorm aantal natuurvergunningen op de helling

Den Haag - Een uitspraak die inslaat als een bom. Dat is de uitspraak die de Raad van State vandaag bekendmaakte in een reeks zaken over verleende natuurvergunningen, voornamelijk in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Maar die uitspraak zal grote gevolgen hebben voor veel projecten in het hele land. Ook in de provincies Overijssel en Drenthe.

Voor Overijssel zou het al gaan om zeker 50 vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen. Er zijn ook natuurvergunningen verleend voor bedrijventerreinen en wegen.

De Raad heeft vandaag het fundament weggeslagen onder natuurvergunningen die met toepassing van de zogeheten PAS-regeling zijn verleend. Die PAS-regeling deugt niet, oordeelt de Raad in navolging van het Europese Hof van Justitie.

Aangehouden

Over lopende bezwarenprocedures over vergunningen waarbij die regeling is toegepast, kan dus nu al worden gezegd dat die gaan slagen. De Raad heeft 180 zaken over verleende natuurvergunningen aangehouden. Daarover wordt in juni beslist. Natuurvergunningen waartegen geen bezwaren zijn gemaakt, of waarvan de bezwarenprocedure al bij de Raad was afgerond, zijn onschendbaar. De activiteiten waarvoor die vergunningen zijn verleend, kunnen dus gewoon doorgaan.

Bezwaren

De zeer omstreden PAS-regeling kwam bij de Raad ter discussie te staan na bezwaren van de milieuorganisaties MOB, de Vereniging Leefmilieu en Werkgroep Behoud De Peel. Zij maakten bezwaar tegen een aantal verleende vergunningen, omdat die te gemakkelijk toelaten dat er stikstof neerslaat op beschermde Natura 2000 gebieden.

Subsidie

Grote natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten bleven volgens MOB, Leefmilieu en Behoud De Peel aan de kant staan toen de omstreden vergunningen werden verleend. Volgens hun woordvoerder Valentijn Wösten kan dat worden verklaard omdat Natuurmonumenten miljoenen euro’s subsidie opstrijkt voor de natuurherstelmaatregelen.

Te vrijblijvend

Het rijk had de PAS-regeling opgetuigd om de 118 al door stikstof overbelaste Natura 2000 gebieden in Nederland beter te beschermen. Dat wilde het rijk doen door enerzijds wel ruimte te geven voor activiteiten die het milieu belasten en anderzijds maatregelen om de natuur te verbeteren. Volgens de Raad zijn die maatregelen te vrijblijvend. Het moet volgens de Raad tevoren vaststaan wat die maatregelen precies opleveren. Stikstof is funest voor de natuur en wordt vooral veroorzaakt door veehouderijen en gemotoriseerd verkeer.