GGZ Drenthe houdt congres in De Nieuwe Kolk in Assen

Assen - Zingeving, stigmabestrijding, herstel en inclusie van achtergestelde groepen in onze samenleving, veelal met een psychiatrische achtergrond.

Dat zijn de centrale thema’s van het landelijke FACT Congres op donderdag 6 juni in theater De Nieuwe Kolk in Assen. De organisatie van het congres is in handen van GGZ Drenthe, in samenwerking met netwerkpartners, naastbetrokkenen en ervaringsdeskundigen.

De inhoud van het congres (www.factcongres.nl) is  geïnspireerd door de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid en richt zich op de zorg voor en behandeling aan patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Behalve een breed scala aan workshops kent het programma ook vooraanstaande sprekers zoals Machteld Huber, Irene van de Giessen en Susanna Jansen (auteur Het pauperparadijs). Met het congres wil de organisatie de inzet en zorg rond dit thema breder op de kaart zetten, ook vanuit de context van jeugd- en verslavingszorg en woonondersteuning.

Gouverneurstuin

Rond het congres zijn onder de noemer FACTIVAL twee festivals georganiseerd, die beide alles te maken hebben met zingeving. De avond voorafgaand aan het congres, woensdag 5 juni (17 – 21 uur) heeft in de Gouverneurstuin in Assen het vrij toegankelijke Festival der Mooie Dingen plaats, met lezingen, dialoog, verhalen, muziek, theater en foodtrucks.