Bestemmingsplan: nieuwe buurt Kloosterakker krijgt vorm

Assen - In Kloosterakker in Assen - het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg – worden vanaf 2020 circa 500 woningen gebouwd.

Daarbij gaat het om een variatie aan vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen voor zowel projectmatige bouw als particulier opdrachtgeverschap. Ruim 20 procent van de woningen zijn sociale huurwoningen.

Ook wordt direct langs de Norgervaart een wandelgebied met veel water en groen aangelegd. Dat en meer staat te lezen in het ontwerp-bestemmingsplan Kloosterakker dat vanaf 29 mei zes weken is in te zien bij de balie van het stadhuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Opzet Kloosterakker

De buurt Kloosterakker heeft als thema 'akkers'. ‘De akkers lopen van oost naar west en worden met steensoorten in verschillende kleuren bebouwd, alsof er graan, mais, kool en aardappels zijn verbouwd’, aldus de gemeente. Ook worden er van oost naar west twee zones met ‘water’ en ‘groen’ door het gebied aangelegd. Het gebied ten westen van de nieuwe buurt direct naast de Norgervaart, is bedoeld voor waterberging en recreatie.

Duurzaamheid

In Kloosterakker is veel aandacht voor duurzaamheid. Zowel op het gebied van energie, klimaat, water, biodiversiteit als mobiliteit. Zo wordt al het hemelwater via de straten naar de dichtstbijzijnde waterpartij afgevoerd. Ook komt er energiezuinige verlichting en wordt rekening gehouden met laadpalen voor elektrische auto’s.

De inzet is volgens de gemeente om van Kloosterakker een energieneutrale buurt te maken. ‘Dat betekent onder meer dat alle woningen aardgasloos zijn en er een verzwaard elektriciteitsnet aangelegd wordt. Ook worden toekomstige bewoners actief geïnformeerd over de mogelijkheden van duurzame energieopwekking en het belang om hier voortijdig in het ontwerpproces van de woning aandacht aan te besteden.’

Inloopavond 

Kloosterakker is het eerste uitbreidingsgebied in Kloosterveen dat nu vorm krijgt. In totaal is er in Kloosterveen ruimte voor zo’n 2250 nieuwe woningen, zoals ook vastgelegd is in de Structuurvisie Kloosterveen 2017 – 2035. Op woensdag 19 juni houdt de gemeente van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond voor belangstellenden in Hotel van der Valk aan de Balkenweg.