Marwijksoord - Poëzie en Proza

Zeer vele jaren geleden in Marwijksoord

Werd Jan pardoes verdacht van moord.

Wurgde hij zijn vrouw met een koord?

Of deed ze het zelf, enigszins ‘gestoord’?

Het was haar plotselinge dood

Die de dorpsgenoten speculaties bood.

Was het een vrouw in nood

Of was Jan misschien zo snood?

Jan kwam in Assen voor het gerecht

Waar hij bijna niets heeft gezegd.

Waarom werd door de advocaat uitgelegd

En daarbij tevens de moord weerlegd.

Uit nader onderzoek is toen gebleken

Dat Vrouwe Justitia zich had verkeken.

Doch Jan is in het verdriet blijven steken

Hij stierf na zes kwellende weken.

Helaas geen weerstand tegen de pijn

Om voortaan alleen te zijn.

Zo triest is soms een levenslijn

Bij Jan was deze dus ragfijn.

Ieder mens draagt een onzichtbaar rugzakje mee

Een verzameling van wel en ook van wee.

Met de meeste zaken is men veelal tevree

Evenwel was bij Jan sprake van teveel wee!