Directeur Philip Messak vertrekt bij CS Vincent van Gogh Assen

Assen - Philip Messak, directeur van de vmbo-locatie Salland van CS Vincent van Gogh in Assen, neemt na 10 jaar afscheid van de school. Hij wordt per 1 september voorzitter van College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting (BMS) in Leeuwarden.

De BMS ondersteunt en beheert 31 katholieke basisscholen en één algemeen bijzondere school in de provincie Friesland. Philip Messak wordt binnen de BMS verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en geeft tevens leiding aan alle schooldirecteuren en de staf.

Ervaring

Messak heeft veel ervaring met vernieuwing van onderwijsconcepten en veranderprocessen waarbij ondernemerschap, maatschappelijk bewustzijn en eigenaarschap bij leerlingen belangrijke drijfveren zijn. Zo is hij bijvoorbeeld op Salland nauw betrokken geweest bij de invoering van de module Aviation, waarbij leerlingen onder leiding van een docent zelf een luchtwaardig vliegtuig bouwen.

Messak: ‘Dit is voor leerlingen een geweldige manier om in de praktijk te leren en te werken aan iets dat tot de verbeelding spreekt. Theorie en praktijk sluiten bij elkaar aan, onderwijs en ondernemers vinden elkaar en leerlingen werken gemotiveerd samen een mooi project.’

Nadenken

Daarnaast heeft Messak de afgelopen jaren ook hard gewerkt aan de onderwijsontwikkeling binnen de locatie: ‘De krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en krimp in de regio dwingt het onderwijs na te denken over het onderwijsaanbod. Dit vind ik zeer interessante vraagstukken om samen met leerlingen, ouders, docenten en ondernemers aan te werken. Dat speelt hier in Assen, maar ook in mijn nieuwe werkkring is dat aan de orde. Het vraagt van ons allen de bereidheid om hogere belangen te willen dienen en dat betekent dat je over je eigen schoolbelang heet moet kunnen kijken.’

Op 25 juni neemt Philip Messak op de locatie Salland tussen 16.00 en 18.00 uur afscheid van zijn Drentse werkkring om na de zomervakantie aan de slag te gaan in Friesland.