​SchuldHulpMaatje wil mensen die kampen met schulden en eenzaamheid in Assen helpen

Assen - In het Open Huis van de Kerken aan de Brink in Assen werd woensdagmorgen een intentieverklaring getekend. Het Diaconaal Platform Assen (DPA) beloofde in deze verklaring zich in te zetten voor de vestiging van een Asser organisatie van SchuldHulpMaatje Nederland.

In dezelfde verklaring heeft SchuldHulpMaatje toegezegd het Diaconaal Platform Assen bij de oprichting van deze plaatselijke hulpverleningsorganisatie te ondersteunen.

Samenwerkingsverband

Het DPA, een samenwerkingsverband van de Asser Kerken, verspreidt al jarenlang twee maal per jaar in diverse straten in Assen huis aan huis een zogenaamde Kanskaart. Op deze kaart kunnen de bewoners aangeven of zij hulp willen bij hun financiële administratie, in geval van eenzaamheid bezoek wensen te ontvangen of hulp bij een huishoudelijk klusje nodig hebben.

Samen met Humanitas Thuisadministratie Assen, Budget Support Assen, de kerken, het Leger des Heils en de Stichting Present Assen probeert het DPA deze hulp te verlenen. Met deze kaart wil het DPA in Assen armoede en eenzaamheid opsporen en verlichten.

Betalingsachterstanden

Want armoede en eenzaamheid komt in Assen veel voor, aldus het DPA. ‘Vorig jaar zijn er in Nederland 2,3 miljoen huishoudens geteld met betalingsachterstanden, 840.000  huishoudens met risicovolle schulden en 540.000 met problematische schulden.

In meer dan 100 gemeenten heeft SchuldHulpMaatje Nederland plaatselijke organisaties. Deze organisaties proberen met zo’n 2000 professioneel opgeleide mensen de financiële situatie van de hulpvrager in beeld te brengen en een plan van aanpak te maken om schulden weg te werken.’

De hulpverlener (maatje) blijft de hulpvrager begeleiden, leert hem of haar budgetteren en helpt bij gedragsverandering. Voor een deel wordt dit soort hulpverlening in Assen ook al verricht door Humanitas Thuisadministratie, Budget Support en het Leger des Heils.

Contacten

Door haar contacten met nutsbedrijven en incassobureaus is SchuldHulpMaatje Nederland goed in staat om aan geven waar plaatselijk de meeste armoedeproblematiek zich voor doet. Met deze kennis kan het DPA en de overage hulpverleningsorganisaties in Assen hun voordeel doen.

Met armoede of eenzaamheid loop je niet te koop, beseft het DPA. ‘Niet iedereen kan lezen, heeft internet of weet hulpverleners te vinden. Daarvoor moeten de mensen gericht worden benaderd. Met de Kanskaart en de Asser kerken en organisaties hoopt het DPA deze mensen te vinden en daarmee het welzijn van velen in Assen te verbeteren.’