Na lange zoektocht: nieuwe locatie voor Robijn huijs in Assen

Assen - Robijn huijs, inloopohuis voor mensen met kanker, hun naasten en mantelzorgers, heeft een nieuwe locatie in Assen. ‘En daar zijn we zeer verheugd over’, zegt initiatiefnemer & coördinator Cees van der Boom.

Robijn Huijs zat aan de Overcingellaan, maar moest daar vertrekken nadat de huurovereenkomst niet werd verlengd. Na een zoektocht van enkele maanden heeft het inloophuis nu onderdak gevonden in een pand aan de Mandenmaat 1a. Van der Boom: ‘Via een bruikleenovereenkomst kunnen we onze intrek nemen in het gebouw dat nu leegstaat.’

Hele vleugel

Bestuursvoorzitter van Robijn huijs, Jeannet Bos, tekende woensdag de bruikleenovereenkomst. ‘We krijgen de beschikking over een hele vleugel met vier spreekkamers, twee grote open ruimten die we kunnen inrichten als huiskamer en activiteitenruimte, een opslagruimte en nog een extra kamer’, aldus Van der Boom.

‘We kunnen’, vervolgt hij, ‘er vanaf nu al in, maar gaan officieel ‘over’ op 1 juli. Tot dan zijn onze gasten nog steeds welkom aan de Overcingellaan 17 bij Flexible WorkPlace. Vanaf 1 juli verwelkomen we onze gasten aan de Mandemaat 1a. Vooralsnog blijven onze openingstijden ongewijzigd: elke dinsdag en elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. We hopen dat op korte termijn uit te breiden, maar dat hangt van onze vrijwilligers af.’

Vrijwilligers

Van der Boom zegt erg blij te zijn dat er steeds meer vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor mensen met kanker, hun naasten en mantelzorgers. ‘Belangrijk is dat deze vrijwilligers ‘zonder oordeel’ kunnen luisteren. Onze gasten krijgen al zó veel adviezen en tips, het belangrijkste is dat onze gasten zich bij ons gehoord en gezien voelen.’

Robijn huijs kan echter altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wie zich aan wil melden als gastheer of gastvrouw of meer informatie wil, zegt Van der Boom, kan daarvoor terecht op de website.

Openingstijden verruimen

‘We hopen dat die groei zich voortzet. Want als dat het geval is, kunnen we onze openingstijden verruimen. Ons uiteindelijke doel is dat we op termijn vijf dagen in de week open zijn, want onze gasten vragen daar om. En we kunnen dan ook specifieke themabijeenkomsten organiseren voor naasten, nabestaanden, mantelzorgers etc. en misschien ook in de avonden.’

Van der Boom wijst erop dat de meerwaarde van informele zorg, zoals die in Robijn huijs wordt gegeven, nu ook door onderzoek wordt aangetoond en bewezen. ‘Dit onderzoek is gebaseerd op de methodiek van positieve gezondheid, zoals die door Machteld Huber is ontwikkeld. Zij gaat uit van gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren in plaats van afwezigheid van ziekte.’

Positieve verandering

Onderzoeken wijzen uit dat 96 procent van de bezoekers aan een inloophuis aangeeft binnen minimaal één van de domeinen van positieve gezondheid een positieve verandering te ervaren, 92 procent op twee domeinen en 89 procent op drie of meer domeinen. Die domeinen betreffen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Sommige van de gasten van Robijn huijs worden actief doorverwezen door medisch specialisten. Van der Boom: ‘We zijn blij dat we een goede band hebben met partijen als het Wilhelmina Ziekenhuis, specialisten, verpleegkundig specialisten en huisartsen. Maar om bij ons op bezoek te komen hoef je je niet aan te melden en is geen verwijzing nodig. Tijdens onze openingstijden zijn mensen je als gast ‘gewoon’ altijd welkom.’

Financiering

Robijn huijs is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status en daarom volledig afhankelijk van giften, donaties, sponsoring en emballage-acties. ‘Hoewel de meerwaarde van ons werk nu is aangetoond’, vertelt Van der Boom, ‘krijgen we helaas nog geen subsidies. Daarom ontwikkelden we ‘tientjesleden’ en voor ondernemers, bedrijven en organisaties de ‘Vriend van Robijn huijs-sponsorpakketten.’ We nodigen hen van harte uit om ons te steunen. Zonder die steun kunnen we ons werk niet voortzetten.’

Kom helpen!

Van der Boom staat nu met Robijn huijs voor een nieuwe uitdaging aan de Mandenmaat. ‘De nieuwe locatie is leeg en we willen die zo gezellig en huiselijk mogelijk inrichten. Alle hulp is welkom! Kijk, het allerbelangrijkst is dat onze gasten zich hier thuis voelen. Voor hén staan we klaar, zij staan hier centraal.’

Tekst: Robbert Willemsen