Informele aanpak van Aa en Hunze bij bezwaarschriften werkt

Gieten – De gemeente Aa en Hunze gaat goed om met bezwaarschriften die worden ingediend. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Aa en Hunze. De commissie is vooral tevreden over de informele aanpak. Door deze aanpak wordt veelal in een gesprek al een oplossing gevonden.

 

De commissie concludeert onder andere dat het eerst in gesprek gaan met de bezwaarmaker bij de gemeente gemeengoed is geworden.  'Dit doet veel goed en lost ook heel veel op. Waar in het gesprek geen oplossing wordt bereikt, draagt het gesprek er aan bij dat er tijdens de hoorzitting een meer juridische discussie wordt gevoerd', aldus de commissie.

Binnen handbereik

Burgemeester Ton Baas: 'Onze aanpak werkt en daarom gaan we hier nog meer op inzetten. Meer met inwoners in gesprek en creatief zoeken naar mogelijkheden. Niemand wil graag procederen. Het kost veel tijd en energie. Door vroegtijdig in gesprek te gaan ontstaat begrip voor elkaars standpunten en ligt een oplossing vaak binnen handbereik.'

In 2018 zijn er 31 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Aa en Hunze. Hiervan zijn er 26 afgehandeld in 2018 en vijf geagendeerd voor 2019. Slechts negen van deze 26 bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.  Van de 17 resterende bezwaren zijn er acht informeel opgelost en van vier bezwaren concludeerde de gemeente zelf dat het bezwaar terecht was en is de beslissing gerepareerd. De vijf resterende bezwaren konden om verschillende redenen niet in behandeling worden genomen.