In Beeld: Kinderen fietsen door Assen voor verkeersexamen

Assen – Honderden basisscholieren fietsen deze week door Assen om het Praktisch Verkeersexamen af te leggen.

Dinsdag werd daarmee begonnen. De leerlingen fietsen een traject door het centrum van Assen waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkomen die kenmerkend zijn voor de Drentse hoofdstad.

Tijdens het examen worden zij beoordeeld door verschillende posten langs de route. Die toetsen aan de hand van een controlelijst of de leerlingen goed handelen. De kinderen zijn geslaagd voor het Praktisch Verkeersexamen als ze 80 procent van de te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals een ernstige voorrangsfout of bij roekeloos gedrag, is de leerling gezakt, ongeacht het behaalde aantal punten.