Denktank: Flexibelere parkeertarieven voor kort parkeren in centrum Assen

Assen – De gemeente Assen zou moeten nadenken over flexibelere parkeertarieven voor parkeergarages in het stadscentrum, zoals het stappentarief. Het huidige tarief voor kort parkeren is, vergeleken met andere steden, aan de hoge kant.

Dat is een van de uitkomsten van de ‘denktank’ – bestaande uit ondernemers en bewoners in het centrum – die zich boog over het huidige parkeerbeleid in Assen. Deze uitkomsten werden dinsdagavond gepresenteerd in het gemeentehuis tijdens een informatie-inloop, die overigens zeer matig werd bezocht. 

Hete hangijzers

Met name de tarieven in de parkeergarages (2,14 euro voor het eerste uur) en op straat (2,40 euro) zijn hete hangijzers. Eelco de Groot, adviseur parkeren van de gemeente Assen, deed de afgelopen maanden intensief onderzoek naar het parkeerbeleid in de binnenstad. De gemeenteraad besloot eerder al dat het betaald parkeren in de avond (behalve op vrijdag) en op zondag sinds kort tot het verleden behoren.

Nu wordt gekeken op welke vlakken het beleid nog meer moet worden aangepast. Vóór de zomer moet wethouder Roald Leemrijse met een definitief aangepast parkeerbeleid komen, dat het aantrekkelijker maakt voor mensen om de binnenstad te bezoeken.    

1 euro voor het eerste uur

De Groot legt uit dat het stappentarief bijvoorbeeld kan bestaan uit 1 euro voor het eerste uur en dat voor het tweede uur twee euro betaald moet worden. ‘Bekeken moet worden of dat mogelijk is. Maar dat geldt dus alleen voor de parkeergarages, de denktank gaf aan dat de tarieven voor het straat-parkeren niet direct hoeven te worden aangepast.’

Maar of het publiek van buiten het centrum daar ook zo over denkt… De Groot: ‘We hebben op straat en in de parkeergarages ook een parkeertevredenheidsonderzoek gehouden onder 600 parkeerders, 400 op straat en 200 in parkeergarages. En ja, de tarieven zowel op straat als in de garage waren toch wel een item. De garages kregen het cijfer 7,5, de straat een 6,6.’

Balans

Maar als de uurtarieven naar beneden worden gebracht, geeft De Groot aan, dan zullen die euro’s ergens anders vandaan moeten komen om kosten en opbrengsten weer in balans te krijgen. Hij wijst er nadrukkelijk op dat van alle centrumbezoekers de helft uit Assen komt, de andere helft van buiten. ‘Dan kun je wel zeggen ‘doe de ozb maar wat omhoog om de misgelopen parkeerinkomsten te dekken’, maar dat betekent wél dat de Assenaar financieel ook opdraait voor het goedkoper kunnen parkeren in Assen voor mensen van buiten.’

Het eerste uur gratis parkeren kost de gemeente zo’n drie miljoen euro. De Groot: ‘Met 30.000 huishoudens in Assen zou dat betekenen dat ieder huishouden 100 euro extra kwijt is aan belasting om het parkeergat te dichten. En 50 euro betalen de mensen in Assen dus voor bezoekers uit andere gemeentes. De vraag is dan: wil de Assenaar dat?’

Slopen niet verstandig

Om de kosten van parkeergarages te drukken opperde het college van B en W de mogelijkheid een of twee parkeergarages (van de zeven in de binnenstad) te slopen: die aan de Torenlaan (parkeergarage Drents Museum) en de Mercuriusgarage. De Groot zou dat niet verstandig vinden. ‘Het levert amper iets op aan kostenbesparing en bovendien is gebleken dat vooral de Mercuriusgarage z’n nut heeft als uitwijkmogelijkheid als de parkeergarage van De Nieuwe Kolk vol is.’

Tekst: Robbert Willemsen