B en W Assen: Gezamenlijke aanpak overlast in stadscentrum werpt vruchten af

Assen – De gezamenlijke aanpak van overlast op het Koopmansplein, in de Rolderstraat en in de Gouverneurstuin werpt zijn vruchten af, aldus het college van B en W. De in 2018 uitgevoerde handhavingsacties op die locaties zullen dit jaar dan ook worden voortgezet.

De afgelopen jaren, zo schrijft het college, zorgde een grote groep jongeren voor overlast op het Koopmansplein. Deze groep hield zich voornamelijk op ter hoogte van de bloemenkiosk naast de ingang van de voormalige V&D vestiging. B en W: ‘Daar kwamen in de late middagen en avonden grote groepen jongeren samen. Die jongeren blowden, maakten rommel en er was sprake van intimidatie van winkeliers.’

Klachten

Na klachten van ondernemers en winkelend publiek – dat aangaf de sfeer bij de bankjes en het muurtje niet prettig te vinden – kwam de gemeente in actie. De aanpak leidde volgens het college tot het terugdringen van de overlast. B en W: ‘Zo zijn er samen met Vaart Welzijn gesprekken gevoerd met ondernemers om de overlast in kaart te brengen en te kunnen duiden.’

Vervolgens werden tijdelijk extra beveiligers ingezet, werden de bankjes weggehaald en voerden  politie en Team Handhaving regelmatig acties uit. Van de aanwezige jongeren werden identiteitsgegevens genoteerd en kreeg een aantal jongeren een brief thuis. Ook werden er gesprekken gevoerd met de ouders en de jongeren. ‘De overlast’, constateert het college, ‘is uiteindelijk sterk afgenomen en op enkele incidenten na beëindigd.’

Rolderstraat

Ook zag de gemeente de overlast in de Rolderstraat en bij de Citadel teruglopen. B en W: ‘Van de overlast zoals die in 2017 nog werd ervaren is in 2018 nauwelijks sprake meer geweest. Overlast door personen uit de zogeheten ‘Asser overlast gevende groep’ in de Rolderstraat was er vorig jaar evenmin.’

De Rolderstraat is volgens B en W tijdens de reguliere surveillance van de politie meegenomen, waarbij zaken als het overtreden van het stopverbod, laden en lossen en parkeren op het trottoir zijn tegengegaan. ‘Om de overlast van fietsen in het voetgangersgebied van de Citadel tegen te gaan, heeft handhaving meerdere acties uitgevoerd. Overlast van bedelaars en zwervers of personen die slapen in de parkeergarage van winkelcentrum Citadel is eveneens aangepakt.’

Gouverneurstuin

Een derde zorgenkind is de Gouverneurstuin. Ook hier is, aldus B en W, in 2018 extra actie ondernomen door politie en handhaving. ‘Een groot aantal personen die voor overlast zorgden is uit de anonimiteit gehaald. Daarnaast bleken veel personen bekenden te zijn van zowel politie als handhaving en van onbekende personen is de identiteit vastgesteld. Er is opgetreden tegen bijvoorbeeld het niet aanlijnen van honden en het nuttigen van alcohol. Daarnaast zijn er enkele maanden in de zomerperiode extra toezichthouders ingehuurd die dagelijks in de Gouverneurstuin aanwezig waren.’

Het college constateert dat een gezamenlijke aanpak van politie en handhaving goed werkt om de overlast in de binnenstad terug te dringen, waarbij ook partijen als de zorg en ondernemers betrokken zijn. ‘Hierdoor kunnen signalen snel gezamenlijk opgepakt worden en onderling worden uitgewisseld.’

Tekst: Robbert Willemsen