​Directeur Albert Noord verlaat Dr. Nassau College Assen

​Assen - Albert Noord, directeur van de havo/vwo locatie Quintus van het Dr. Nassau College, gaat na elf jaar het Dr. Nassau College verlaten. Hij is met ingang van het schooljaar 2019-2020 benoemd tot rector van het Harens Lyceum in Groningen.

Marcel Klaverkamp, voorzitter van het college van bestuur van het Dr. Nassau College, heeft begrip voor deze keuze: ‘Na elf jaar hard te hebben gewerkt voor onze school en ook heel veel samen met anderen gerealiseerd te hebben, is er alle begrip voor zijn wens om als  eindverantwoordelijk schoolleider aan de slag te gaan. Ik feliciteer hem daarom mede namens alle medewerkers van harte met deze nieuwe benoeming. En ook feliciteer ik de collega’s van het Harens Lyceum.’