Assen stelt twee miljoen euro extra beschikbaar voor startersleningen

Assen – De gemeenteraad van Assen heeft donderdagavond twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verruimen van het beschikbare budget voor startersleningen.

De aanleiding voor dit extra budget is dat met het aantrekken van de huizenmarkt sinds 2014 de koopprijzen weer zijn gestegen. Hierdoor zijn starters opnieuw in een moeilijke positie gekomen, aldus het college van B en W, ook omdat als gevolg van de aangescherpte regels voor hypotheekverstrekking steeds meer eigen geld moest worden ingebracht om de kosten koper te dekken. Deze mogen tegenwoordig niet meer worden meegefinancierd met de hypotheek.

Uitgeput

In de loop van 2018 raakte het beschikbare budget nagenoeg uitgeput en konden slechts mondjesmaat startersleningen worden verstrekt. Dit was aanleiding om in het Bestuursprogramma Assen 2018-2022 af te spreken het budget voor startersleningen te verruimen. In de Programmabegroting Assen 2019 is vervolgens een investeringsbudget van drie miljoen gereserveerd voor startersleningen en verzilverleningen.

Een starterslening is een tweede hypotheek die, net als de eerste hypotheek, wordt verstrekt onder de zekerheidsstelling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 'Daarmee is de terugbetaling van de starterslening afdoende geborgd en loopt de gemeente geen risico', aldus B en W. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening op basis van de Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010 moet de aanvrager in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd zijn, op het moment van aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen, nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest en ontoereikende financiële mogelijkheden hebben om de woning zonder starterslening te kopen.