Herdenking op 4 mei: ‘In vrijheid kiezen’

ASSEN - Ook dit jaar is er op 4 mei weer een herdenkingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen (PLOA). Plaats van samenkomst is vanaf 18.30 uur de Rooms Katholieke kerk aan de Dr. Nassaulaan.

Het centrale thema is ‘In vrijheid kiezen’. Volgens medeorganisator Theo Kiffers is het geen vanzelfsprekendheid, kiezen in vrijheid. ,,Bedenk dat het algemeen kiesrecht in Nederland nog maar honderd jaar oud is. Daar is hard voor gestreden en alleszins waard om beschermd te worden.”

De herdenkingsbijeenkomst wordt dit jaar ingeleid door Karin Dekker, wethouder van de gemeente Assen. Philip Messak, directeur van CS Vincent van Gogh en oud-militair, spreekt vervolgens over wat persoonlijk leiderschap inhoudt. Vanuit wederzijds respect en vertrouwen leren om in vrijheid en vrede met elkaar te leven. Voor hem een missie die hij voorleeft en doorgeeft aan jongeren. ,,Vrede is meer dan het tegenovergestelde van oorlog. Het gaat bij vrede en vrijheid niet alleen om je best te doen in landen waar geen vrede is, maar vrede is veel dichterbij. Het gaat eerder om het realiseren van vrede met jezelf en je omgeving. Jezelf de vraag stellen: waar heb ik invloed op?”

Met medewerking van:

Gospelkoor El Elohim uit Assen onder leiding van Joop Ploeg; piano: Annemagriet Duursema. Laura Cymbaluk, zang en gitaar en Yvonne Bouma, gedicht. Na afloop krijgen de bezoekers een witte roos, geschonken door KIKI decoration.

Stille tocht

Vervolgens is er een stille tocht, die start om 19.35 uur bij de Jozefkerk en gaat naar de Brink bij het Provinciaal Gedenkteken. Hier wordt 2 minuten stilte gehouden ter herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Om 20.45 uur wordt er daarna een concert gegeven door het Oratoriumkoor COV in de Jozefkerk, onder leiding van dirigent Marion Bluthard en Peter Cramer op piano. Uitgevoerd gaat worden: Ein deutsches Requiem – J. Brahms, delen 1, 4 en 7.

Het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen wil met organisaties vanuit verschillende gezindten en levensbeschouwing een verbindende spelen in de Assense samenleving. De herdenkingsbijeenkomst is hiervan een voorbeeld en wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Theo Kiffers: ,,De bijeenkomst is een mooi moment van bezinning. We slagen er in om op een sfeervolle wijze woorden en klanken te vinden die passen bij dat bijzondere tijdstip, zo vlak voor de stille tocht en die twee minuten stilte. Wij hopen dat het ook dit jaar weer veel mensen zal aanspreken.”

Tekst: Ton Kuis