Gemeente Assen kan bewoners niet dwingen mee te doen met project ‘aardgasvrije woning’

Assen – De gemeente Assen kan bewoners, die vallen binnen het project ‘Aardgasvrije Wijk Assen’ (Proeftuin Beek en omgeving) niet dwingen mee te doen met het aardgasvrij maken van hun woning.

Dat zei wethouder Karin Dekker donderdagavond tijdens de bespreking in de gemeenteraad van het project. Het voorstel richting de raad behelst in te stemmen met een voorbereidingskrediet van 372.013 euro voor Beek en omgeving. Dit geld wordt gehaald uit de aan Assen toegekende Rijkssubsidie ‘Proeftuinen voor Aardgasvrije Wijken’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ruim 4,2 miljoen euro.

Urgent

In de ‘proeftuin’ Beek en omgeving gaat het om 4 utiliteitsgebouwen (panden zonder woonbestemming), 6 appartementencomplexen, 251 particuliere rijwoningen, 26 corporatiewoningen van Actium, 2 vrijstaande en 2 twee-onder-een-kap-woningen. In totaal zijn dat 448 woningen uit de jaren zestig met een ‘matige energieprestatie’ en een uiteenlopende staat van onderhoud. Gemiddeld hebben deze woningen energielabel E of D en dat maakt de verduurzamingsopgave volgens de gemeente Assen urgent.

De VVD vroeg zich echter af of bewoners kunnen worden gedwongen mee te doen. Per woning gaat het al snel om enkele tienduizenden euro’s om het pand te isoleren en bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen aan te schaffen. Fractielid Bert Homan: ‘Sommige bewoners kunnen aangeven niet mee te willen of kunnen doen. En dan?’

Geen doorzettingsmacht

Dekker gaf aan als gemeente geen ‘doorzettingsmacht’ te hebben. ‘We kunnen de bewoners dus niet dwingen. En ja, dan houdt het op. Wat ik wel kan doen is persoonlijk bij die mensen langsgaan en mijn charme in de strijd gooien. En hen ervan te overtuigen dat dit een belangrijk project is, waarbij we alles op alles zetten om het tot een succes te maken.’

Homan benadrukte vervolgens dat de gemeente niet (onwillekeurig) de ‘sociale druk’ moet gaan opvoeren als bewoners echt niet willen. ‘Als het hen niet past en ze geven dat aan, laten we die mensen dan met rust?’

Geld lenen

Dekker beaamde dat het inderdaad wel haalbaar en betaalbaar moet zijn voor bewoners. Maar ze  wil twijfelaars er toch van overtuigen dat gemaakte kosten terug kunnen worden verdiend door een lagere energierekening. ‘Maar ik begrijp ook dat sommige bewoners dat investeringsgeld niet of moeilijk kunnen lenen bij een bank. Denk bijvoorbeeld aan 75-plussers. Daar moeten we aandacht voor hebben en daar moeten ook wettelijke regelingen voor komen en regelingen met de banken. Dit moeten we allemaal in die proeftuin ontdekken, zodat we oplossingen daarvoor ook in andere wijken kunnen toepassen.’

Tekst: Robbert Willemsen