B en W Assen: Geen financiële handreiking aan kopers bouwkavel Hoekbree

Assen – Het college van B en W ziet niets in een financiële handreiking aan (mogelijke) kopers van een bouwkavel aan de Hoekbree in Assen, omdat hun geduld ruim twee jaar op de proef is gesteld en bijvoorbeeld de bouwkosten in die periode flink zijn gestegen.

In september 2016 waren een aantal potentiele kopers bij de loting voor de kaveluitgifte van de Hoekbree in Marsdijk. De verwachting was dat alle benodigde procedures in februari 2017 afgerond zouden zijn en potentiële kopers, die bij loting een kavel hadden bemachtigd, eind 2016 aan de slag konden met een mogelijk bouwplan.

Bezwaar

Dat liep echter anders. Door een bezwaarschrift van Aprisco en de lange tijd die de Raad van State nodig had om tot een beslissing te komen, kon pas begin dit jaar verder worden gegaan met de bouwplannen. ‘Twee gegadigden van de oorspronkelijke negen belangstellenden hebben tot en met de uitspraak volgehouden. De anderen zijn na de informatiebijeenkomst, waarbij duidelijk werd dat de procedure nog wel een tijd kon duren, afgehaakt. Daarbij is het betaalde inschrijfgeld  terugbetaald’, aldus het college.

De PvdA-fractie in de Asser gemeenteraad had B en W gevraagd om financiële tegemoetkoming door bijvoorbeeld de optiegelden niet in rekening te brengen. ‘Alle prijzen van aannemers zijn behoorlijk hoger dan twee jaar geleden. Ook hebben aannemers op korte termijn geen ruimte een bouwplan uit te voeren. Naar verluidt zal dit op zijn vroegst media 2020 aan de orde kunnen zijn.’

Optievergoeding

Wel moesten potentiele kopers vanaf 1 februari 2019 een optiecontract met de gemeente tekenen en na vijf maanden beginnen met het betalen van een optievergoeding. ‘Aangezien kopers ook al te maken krijgen met fors gestegen bouwkosten is de fractie van de PvdA van oordeel dat een handreiking moet worden gedaan aan potentiele kopers van deze bouwkavels.’

B en W zeggen alle vertraging te betreuren, maar zien geen aanleiding tot compensatie. ‘De kosteloze reserveringsperiode duurt nu tot 1 juli 2019. Daarna wordt over de kavel een optievergoeding in rekening gebracht. De potentiele kopers (de twee belangstellenden van het eerste uur) krijgen nu dus acht maanden de gelegenheid om, zonder kosten aan de gemeente, onderzoek te doen of de kavel door hen gefinancierd en het bouwplan gerealiseerd kan worden. Een financiële handreiking is niet aan de orde.’

Voorwaarden 2015 in werking

Als de kavel wordt gekocht en de akte bij de notaris passeert, zo besluit het college, gaat de bepaling uit de Algemene Verkoopvoorwaarden 2015 in werking dat de bebouwing binnen 18 maanden voltooid en gebruiksklaar moet zijn.

Tekst: Robbert Willemsen