Flinke omleiding Qliner 309 in Assen

Assen - Lijn 309 krijgt binnenkort in Assen te maken met flinke omleidingen. Er wordt namelijk in verschillende fases gewerkt aan de Europaweg West.

Tussen 7 mei en 28 juni verschilt de route van lijn 309 per periode. Het grootste deel van de werkzaamheden, tussen 20 mei en 28 juni, wordt een groot deel van Kloosterveen overgeslagen. Ter compensatie wordt langs de omleidingsroute extra gestopt bij de haltes Selma Lagerlöflaan, Mr. Groen van Prinstererlaan, A.H.G. Fokkerstraat en Smetanalaan.

Reizigers in Kloosterveen kunnen dan gebruikmaken van de haltes Balkenweg en Torenrotonde.

Ook de buslijnen Cityline 7 en Qbuzz 83, 114 en 115 krijgen te maken met wijzigingen, Qbuzz communiceert de exacte wijzigingen op haar site

Autoverkeer

Afhankelijk van de rijrichting wordt het autoverkeer omgeleid via de A28, Maria in Campislaan en de Vaart ZZ. Alle omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Wegenbouwbedrijf Schagen BV voert het werk aan de Europaweg West in fasen uit. Begonnen wordt met het wegdeel Balkenweg – Maria Montessoriweg. Daarna volgen de kruising met de Maria Montessoriweg, het wegdeel Maria Montessoriweg - Maria in Campislaan, de kruising met Maria in Campislaan en het wegdeel Maria in Campislaan tot aan de rotonde Ter Aard.

Nieuwe kruising

Een groot onderdeel van het werk is de vernieuwing van de kruising bij de Rijnstraat, bij de toegangen naar de Lariks en Pittelo. De kruising wordt veiliger gemaakt voor overstekende voetgangers en fietsers en er komt een nieuwe verkeersregelinstallatie.  De plannen zijn vorig jaar besproken met buurtbewoners en de omliggende scholen.