B en W: Segway’s voor Team Handhaving in centrum Assen van de baan

Assen – Het college van B en W heeft een streep gezet door twee segway’s, die Team Handhaving zou krijgen om door het centrum van Assen te rijden.

Stadspartij PLOP had het college gevraagd waneer deze segway’s eindelijk te zien zouden zijn in het stadsbeeld. De partij wees erop dat de gemeenteraad in maart vorig jaar het raadsvoorstel had aangenomen wat betreft handhaving, waarin tevens was besloten dat Team Handhaving de beschikking zou krijgen over twee segway’s, om zo de boa’s snel door de stad te laten rijden.

PLOP vond dat destijds ‘een veel te dure en onhandige vorm van vervoer’. ‘Maar de raad besloot anders.’ Het college laat nu weten dat is gebleken dat de segway’s niet voldeden aan de benodigde technische specificaties. ‘Momenteel onderzoeken we een alternatief.’

Geweldsmiddelen

De raad stemde vorig jaar ook in  met het gebruik van handboeien en de wapenstok voor boa’s. Wat die geweldsmiddelen aangaat maakt de gemeente nog even pas op de plaats, politie en Justitie bekijken momenteel op landelijk niveau of dit wel geoorloofd en verantwoord is.  

Tekst: Robbert Willemsen