Kloosterveen - Poëzie & Proza

Een 50-jarige schoenmaker in Kloosterveen

Daar een zeer bekende, naar ik meen.

Nogal een rare, zoals het scheen

Klaagde altijd steen en been.

Hij moest niets hebben van vrouwen

Volgens hem kun je er niet op bouwen.

En er mee trouwen?

Het zal je berouwen!

Eens had hij zich in de echt verbonden

Evenwel reeds na twee jaar weer ontbonden.

Dit, omdat er teveel mannen bestonden

Die haar wel ‘aardig’ vonden.

Lag het aan hem of aan haar

Tja, wiens verhaal is dan waar?

Afijn, hij was er snel mee klaar

Riep hij luidkeels in ’t openbaar.

Het was na twee jaar ‘mooi’ geweest

Beter een geestige dwaas, dan een dwaze geest.

Van vrouwen gruwt hij dus het meest

Hij houdt zich liever bij z’n leest!