Problemen ondergrondse berging zorgen voor overvolle prullenbakken Koopmansplein

Assen – Grote problemen met het legen de ondergrondse bergingen van prullenbakken op Koopmansplein in Assen zorgen ervoor dat de bovengrondse prullenbakken te snel vol raken, met rotzooi rond die afvalbakken tot gevolg.

Dat is het antwoord van het college van B en W op vragen van het CDA. De Christendemocraten constateerden tijdens het uitzonderlijk mooie weer in februari dat de afvalbakken rond het Koopmansplein overvol waren, met als gevolg dat er ook veel afval rond de prullenbakken lag. ‘Hierdoor is Assen absoluut geen visitekaartje. Niet voor Assenaren en niet voor toeristen en het winkelend publiek. Zo wil je je als stad niet presenteren’, aldus het CDA.

Niet nodig

De partij pleitte voor het vaker legen van de prullenbakken, maar het college denkt dat als de problemen met de ondergrondse bergingen zijn opgelost, dat niet nodig zal zijn. Ook worden er geen extra prullenbakken bij geplaatst.

B en W: ‘De afvalbakken op het Koopmansplein zijn voorzien van een ondergrondse berging. In verband met grote problemen met het legen van de ondergrondse bergingen zijn deze op 12 februari afgesloten. Vanaf dat moment was uitsluitend de inhoud van de bovengrondse prullenbakken nog beschikbaar. Uit voorzorg werden al die bovengrondse prullenbakken in het centrum iedere werkdag geleegd, in tegenstelling tot de wekelijkse lediging van de ondergrondse bergingen.’

Extra lediging

Om te voorkomen dat de prullenbakken in het weekend te vol worden, gaat het college verder, was een extra lediging op zaterdagen geregeld. ’Deze extra lediging bleek zaterdag 23 februari  onvoldoende. Door het mooie weer was het ongedacht druk in de stad. Als maatregel zijn op 25 februari, ondanks de ledigingsproblemen, de ondergrondse bergingen weer opengesteld. Wij gaan er vanuit dat er nu, ook in het weekend, weer voldoende bergingscapaciteit beschikbaar is, aangezien het probleem van voile prullenbakken zich lange tijd niet heeft voorgedaan.’

Verstopping

B en W gaan voor de toekomst op zoek naar een andere, structurele oplossing voor de prullenbakken. ‘Daarbij haken we in  bij de ontwikkeling van het Koopmansplein. Het blijft mogelijk dat grote objecten verstopping veroorzaken in de prullenbakken bovenop de ondergrondse bergingen. Hier hebben wij geen invloed op. Maar we zijn niet voornemens prullenbakken bij te plaatsen, omdat door het openstellen van de ondergrondse bergingen weer voldoende capaciteit beschikbaar is.’

Tekst: Robbert Willemsen