Nieuwe stimuleringsregeling voor ondernemers binnenstad Assen

Assen - Winkeliers en eigenaren van panden in de binnenstad van Assen kunnen vanaf nu subsidie aanvragen als ze hun winkel willen verplaatsen naar het stadshart, hun pand willen ombouwen naar een andere functie of de gevel willen opknappen.

De gemeente Assen stelt hiervoor eerst 500.000 euro beschikbaar tot uiterlijk december 2020. In totaal is vanuit het Binnenstadsfonds 1,25 miljoen euro beschikbaar. Doel van deze nieuwe subsidieregeling is om leegstand in de binnenstad verder terug te dringen en het opknappen van panden te stimuleren. De regeling is samen met binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en de ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad opgesteld.

Vier subsidiemogelijkheden

De verplaatsingssubsidie is een bijdrage van maximaal 37.500 euro voor het verplaatsen van een bestaande winkel naar het stadshart. Daarbij gaat het aanpassingskosten, inbouwkosten en verhuis- en herinrichtingskosten. De planontwikkelingssubsidie is een bijdrage voor het maken van een voorlopig ontwerp voor het aanpassen van een pand in de binnenstad die buiten het stadshart
ligt, naar een andere functie dan detailhandel, wonen en/of horeca (maximaal 5.000 euro). Ook eigenaren van een pand in de binnenstad die een voorlopig ontwerp laten maken om het pand beter verhuurbaar te maken, kunnen een aanvraag voor deze subsidie indienen (maximaal 2.000 euro).

Transformatiesubsidie

De transformatiesubsidie is een bijdrage van maximaal 50.000 euro voor het ombouwen van winkels in de binnenstad die buiten het stadshart liggen naar een andere functie. Deze functie moet aansluiten bij de binnenstadsvisie en geen wonen of horeca zijn. De gevelverbeteringssubsidie is een bijdrage van maximaal 15.000 euro voor het verbeteren of in historische staat terugbrengen van de gevel van een pand in het stadshart of – naar oordeel van het vollege – in het gebied daarbuiten.

Alle informatie – inclusief voorwaarden en formulieren - over de stimuleringsregeling is te vinden op www.assen.nl/stimuleringsregeling