Aantal verkeersdoden in Drenthe fors gestegen

Regio - In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017. In Drenthe vielen vorig jaar 26 verkeersdoden te betreuren. In 2017 waren dat er nog 20. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde.

Van de 678 slachtoffers waren er 485 man en 193 van het vrouwelijk geslacht. Ongeveer eenderde (233 personen) van de slachtoffers reed in een personenauto, eenderde (228 personen) reed op de fiets en eenderde (217 personen) begaf zich te voet, op een scootmobiel, motorfiets of op een andere wijze in het verkeer. 

In Flevoland, Zeeland en de drie noordelijke provincies vielen vorig jaar de minste verkeersdoden. Dit beeld verandert echter als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s per autokilometer is het hoogst in Drenthe, gemiddels 2,9 personen per miljard kilometer. Gemiddeld ligt het aantal slachtoffers onder inzittenden van een personenauto in Nederland op 1,7 slachtoffers. 

Jong en oud vaker slachtoffer

De helft (32 personen) van het hogere aantal verkeersdoden in 2018 bestond uit inzittenden van personenauto’s, het andere gedeelte uit fietsers (22) en scootmobielers (19). De stijging van het aantal overleden inzittenden van een personenauto vond vooral plaats onder ouderen vanaf 70 jaar. In deze leeftijdsgroep steeg het aantal verkeersdoden van 35 naar 66.

Ook onder jongeren van 15 tot 25 jaar nam het aantal verkeersdoden toe, van 34 naar 52.

Het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer is met 10 procent gestegen, van 206 in 2017 naar 228 in 2018. Onder fietsers was er in 2018 nagenoeg geen toename van het aantal verkeersdoden onder ouderen (60-plus), maar juist onder personen van 50 tot 60 jaar. Het aantal verkeersdoden onder gebruikers van een scootmobiel is toegenomen van 25 in 2017 naar 44 in 2018 en is weer op het niveau van 2015 en 2016.

Fiets grootste risico voor oudere, auto voor jongere

Bijna de helft van de 50-plussers die omkwamen in het verkeer in 2018 was als fietser betrokken bij een ongeval. Van alle fietsdoden was twee derde tussen de 50 en 85 jaar.

Onder 18- tot 25-jarigen is 68 procent van de dodelijke verkeersslachtoffers als inzittende omgekomen bij een auto-ongeval. Ook bij de 25- tot 50-jarigen waren de meeste verkeersdoden inzittende van een personenauto.

Het algemene beeld is daarmee dat oudere verkeersslachtoffers (50-plus) relatief vaak een fietsongeval hadden, terwijl jongere slachtoffers (jonger dan 50 jaar) voornamelijk bij autoongevallen te betreuren waren.