Rolderstraat krijgt definitieve rotonde, ‘noodrotonde’ afgebroken

Assen – De gemeente Assen heeft het plan voor de definitieve rotonde op de Rolderstraat – met takken naar het Abel Tasmanplein en de Julianastraat – ter inzage gelegd. Dat betekent dat het proces voor de aanpak van deze kruising in gang is gezet en de ‘noodrotonde’ straks verdwijnt.

Die noodrotonde werd in 2016 jaren geleden aangelegd vanwege de vele werkzaamheden en het bouwverkeer voor het FlorijnAs-project in het Stationsgebied. De noodrotonde was aanvankelijk omstreden omdat het regelmatig gevaarlijke situaties opleverde met auto’s en fietsers. Na enkele maatregelen van de gemeente was de situatie nagenoeg onder controle.

Nu het nieuwe stationsgebied bijna klaar is, is het de beurt aan de kruising op de Rolderstraat om een definitieve inrichting te krijgen. Dit leidt, zo laat het college van B en W weten, tot nogal wat aanpassingen en werkzaamheden.

Verwijderd

Zo wordt de tijdelijke rotonde verwijderd. De fietsstroken worden in de nieuwe situatie opgeheven en vervangen door vrij liggende fietspaden. Een deel aan de zuidkant van de Rolderstraat en Hendrik de Ruiterstraat wordt een vrij liggend, twee-richtingen fietspad gerealiseerd en daarmee wordt de Hendrik de Ruiterstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het noordelijk deel van de Prins Hendrikstraat wordt een doodlopende weg.

Ter hoogte van de Rolderstraat 108-112 wordt een laad- en losplek en kort parkeren gerealiseerd. Er komen fietsoversteken en voetgangersoversteken met middengeleiders en de Paul Krugerstraat en Julianastraat worden door middel van een uitritconstructie aangesloten op de Rolderstraat. Eerder werd al bekend dat de omgeving 'groen' wordt aangekleed en dat er een kunstwerk op de rotonde komt, dat eerder elders in de stad stond.

Veiligheid

B en W benadrukken dat de nieuwe rotonde en alle maatregelen die hierbij horen in het belang is van de veiligheid van de weg. Het beschermen van weggebruikers en passagiers staat voorop. Het college wil de vrijheid van verkeersgebruikers bevorderen en overlast voorkomen of tenminste beperken.

De plannen liggen sinds dinsdag zes weken ter inzage in het gemeentehuis, met bijbehorende situatieschets. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is, kan daartegen binnen zes weken een  bezwaarschrift indienen.

Tekst: Robbert Willemsen

Lees ook: Geen fietsers op nieuwe rotonde Rolderstraat in Assen