B en W verkennen ander parkeerbeleid in Assen: sloop garage(s) en scan-scooter

Assen – Hoe creëer je een ander, gunstiger parkeerbeleid in het Asser centrum waarbij de kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn? Over dat vraagstuk boog het college van B en W zich afgelopen tijd en komt met een aantal suggesties richting de gemeenteraad.

De kosten, zo schrijft het college, kunnen op onderdelen op relatief korte termijn omlaag. ‘Andere maatregelen vragen om strategische keuzes waarvoor nog aanvullend onderzoek nodig is.’

Geen sluitende begroting

Het college wijst erop dat vanaf de begroting 2019 geen sprake meer is (en hoeft te zijn) van een sluitende parkeerbegroting. In de begroting van 2019 is rekening gehouden een tekort van 110.000 euro, dat gedekt wordt binnen de exploitatie van de Algemene Dienst.

In dit stadium is er volgens het college vanaf 2021 voor ongeveer 440.000 euro aan mogelijke bezuinigingen of het optimaliseren van middelen beschikbaar. ‘Daarin zitten technische maatregelen die doorgevoerd kunnen worden, maar ook opties die toch van invloed zijn op de parkeerder.’

Parkeergarages

Het college kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de parkeergarages. Onderzoek  wees uit dat die vaak slechts deels zijn bezet. Maar, zo werpen B en W tegen, er zijn ook piekmomenten waarbij de garages behoorlijk vol zijn. ‘Denk daarbij aan de decembermaand en de ‘topattracties’ bij DNK.’

Dus hoeveel overcapaciteit is er werkelijk en welk deel daarvan kan daadwerkelijk als onrendabel bestempeld worden? ‘Zodra daar een antwoord op gegeven is, kunnen keuzes worden gemaakt voor een oplossing.’

Sloop

Sloop van één of twee garages kwam al eens voorbij in de toekomstplannen. B en W willen die sloopkogel niet te vroeg uit de kast halen, bijvoorbeeld met het oog op ‘meer wonen’ in het centrum en de parkeergelegenheid die daarbij komt kijken. ‘En eventuele overcapaciteit zou in de toekomst verkocht kunnen worden aan de ontwikkelaars/bouwers van woningen.

En als er dan toch gesloopt gaat worden, zijn er twee parkeergarages die daarvoor in aanmerking komen: Mercurius en Drents Museum. Maar wel met enig voorbehoud. Het college: ‘Parkeergarage Drents Museum voorziet in een behoefte aan de zuidkant van het centrum. Deze garage wordt veel gebruikt door bezoekers van het Drents Museum en aanpalende gelegenheden zoals de Markt. Mercurius lijkt enige overcapaciteit te hebben, maar deze garage wordt wel als belangrijke overloop voor parkeergarage DNK gebruikt. De kapitaal- en exploitatielasten van deze garages zijn bovendien relatief laag.’

Scan-scooter

Een andere kostenbesparing zou handhaving door middel van camera’s kunnen zijn. B en W: ‘Dit zou kunnen betekenen dat handhaving niet meer noodzakelijk is. Het handhaven van het betaald parkeren inclusief vergunning-parkeren kan geheel digitaal gebeuren. Hiervoor moet een scan-scooter aangeschaft worden. Ook dient de parkeerapparatuur aangepast te worden omdat dan de registratie via kentekens verloopt.’

Het is dan van belang dat de papieren bezoekersvergunning zoveel mogelijk verdwijnt en alleen beschikbaar blijft voor mensen die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen. Het college: ‘We verwachten dat de inzet van handhaving & vergunningen na invoering drastisch teruggebracht kan worden. We kunnen dan net zoveel, zo niet meer en sneller controleren met minder inzet van mensen en de betalingsbereidheid zal (gezien de grote ‘pakkans, red.) toenemen.’

Tekst: Robbert Willemsen