Rabobank keert 70.000 euro uit aan de verenigingen en stichtingen

Assen - Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft in het eerste kwartaal ruim 70.000 euro uitgekeerd aan verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug nodig hebben voor een bijzonder project in Noord-Drenthe.

De doelstelling van dit fonds is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal) economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het
werkgebied van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

De eerste ronde van 2019 is er ruim 70.000 euro aan donaties toegewezen. In deze ronde zijn 28 aanvragen voor financiële ondersteuning behandeld door de beordeelingscommissie. Hiervan zijn 22 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van 70.485 euro. De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen was groot.

Zo ontvangt Dorpsbelangen Anderen en een donatie voor aanschaf van een tweede buurt AED. Het Drents Landschap krijgt een bijdrage voor de Hunzeloop en de stichting Blend uit Assen voor het organiserenvan een cultuurfeest.

De volledige lijst van donaties is te vinden op www.rabobank.nl/assen-nd. Nieuwe aanvragen voor de tweede ronde kunnen worden ingestuurd  via rabo.nl/assen-nd/rabofondsaanvraag. Aanvragen kan tot 1 juni 2019.