PvdA Assen: Trek verhard voetpad langs Oostersingel door

Assen – De PvdA in Assen wil dat het voetpad langs de Oostersingel, dat vanuit de Stationsstraat linksaf gaat en plots ophoudt, wordt doorgetrokken.

PvdA-fractielid Luc Rengers: ‘Op de Oostersingel bevindt zich een voetgangersoversteekplaats, die is aangebracht voor de veiligheid van voetgangers tussen het station en het centrum van de stad. Het maakt bovendien deel uit van de route van en naar het Drents Museum.’

Komend vanaf het station kunnen mensen de Oostersingel oversteken. De route rechtdoor gaat richting het bruggetje en het Drents Archief, maar voor wie linksaf naar de Kloosterstraat wil lopen, houdt het verharde voetpad na een paar meter plots op.

Modderig

Rengers: ‘Het pad gaat dan over in een onverharde berm. De voetganger loopt dan verder over de weg, die bestemd is voor het rijdend verkeer, of kiest ervoor door de berm te lopen. Bij droogte levert dan nauwelijks problemen op, maar bij regen is het pad modderig. Mensen met een beperking hebben dan een probleem.’

De PvdA vraagt het college van B en W nu - zeker in het kader van toegankelijkheid en veiligheid, maar ook gastvrijheid voor de bezoekers van de stad – om het verharde voetpad door te trekken tot aan het trottoir aan de Kloosterstraat.

Tekst: Robbert Willemsen