Van de notaris
Door Ellen van Pelt

Leningen aan kinderen en testament

Als ouders hun kinderen een lening verstrekken gebeurt dat niet altijd gelijkelijk voor alle kinderen. Soms krijgt maar één kind een lening en soms alle kinderen, maar voor verschillende bedragen. Wat gebeurt er met die leningen bij overlijden van de ouders?

De meeste ouders willen leningen aan kinderen bij hun overlijden verrekenen met de erfdelen van de kinderen, zodat alle kinderen per saldo evenveel ontvangen. Zo moest Hof Den Bosch onlangs oordelen over een gezin waarbij één kind een lening had uitstaan bij vader. In zijn testament gaf de vader de andere twee kinderen een legaat. Daarnaast schold hij de lening kwijt. Na zijn overlijden ontstond er discussie omdat twee kinderen stelden dat de kwijtschelding van de lening ook bedoeld was om de hoge studiekosten van de twee andere kinderen te compenseren. Niet duidelijk was of de overleden vader zich had vergist en of de legaten in het testament echt wel zijn bedoeling waren geweest. De kinderen procederen langdurig over het bewijs.

De vader die zo zijn best had gedaan zijn kinderen bij te staan bij studie en levensonderhoud heeft vast nooit de bedoeling gehad dat zij over zijn testament moesten procederen. Tegenwoordig neemt de notaris- en ik ook -  in toenemende mate een inleiding ook wel genaamd een considerans of preambule op in het testament, waarin de notaris verwoordt wat de bedoelingen zijn geweest van degene die het testament maakt. Dit voorkomt dat erfgenamen later naar de bedoeling moeten gissen, en maakt het makkelijker om testamenten te begrijpen en correct uit te voeren.

Heeft u een complexe familiesituatie en staat er geen speciale inleiding in uw testament? U bent welkom om de aanpassing van uw testament eens met mijn kandidaat-notaris Maike Vredevoogd en/of mij te bespreken. Wel graag (telefonisch) een afspraak maken.